Perdò, però pot aparcar la seva barca dins dels límits de la plaça?

A algú li pot sorprendre el títol d’aquesta entrada, però res més lluny de la realitat… Fa poc a la meva comunitat de propietaris vam haver de requerir a un veí per tal que retirés de la seva plaça d’aparcament una embarcació de les anomenades menorquines, que sobresortia 1 metre dels límits, invaïnt no només la zona comunitària, sinó impedint que la resta de veins pogués maniobrar i accedir a les seves places.
La cosa quedaria com a anècdota si no fós perque les conseqüències d’aparcar fora dels límits poden ser catastròfiques per a tots els veïns, i és que no hi ha comunitat en que no existeixi conflicte sobre els aparcaments; que si fulanito aparca fora de les línies, que si menganito deixa la seva moto a la zona comunitària…
Doncs bé, cal que diferenciem entre diversos casos concrets per saber si podrem aconseguir que els nostres veïns desisteixin de les seves actuacions, ja que en tots els casos s’està invaïnt zona comuna, fet prohibit per el codi civil i per la Llei de Propietat Horitzontal, no només estatal sinó la catalana regulada en el llibre cinquè.1.- En primer lloc, el veí que aparca fora dels límits perquè té un cotxe gran:
En aquest cas haurem de valorar si el fet que sobresurti uns centímetres dificulta la maniobra dels altres comuners. Pensem que abans les places es feien en relació als cotxes de l’època, que acostumaven a ser petits. Ara les mides dels vehicles han canviat i les places queden petites. La Jurisprudència, és a dir, el que els jutjes diuen, determina que si realment no es dificulta la maniobra en excès dels altres usuaris de les places, no hi ha res a fer, per contra, si el fet d’aparcar el vehicle suposa un perjudici per als altres veïns, s’haurà de requerir al veí en qüestió per a que canviï de plaça o de vehicle i si no fes cas, demanar al Jutge que ho determini, imposant multes coercitives si no compleix amb el manat per Sa Senyoria.

2.- En segon lloc, el veí que té més d’un vehicle aparcat a la seva plaça, sortint dels límits o no.
En aquest cas, la cosa es complica una mica, ja que incialment podem pensar, jo a la meva plaça puc posar el que em roti mentre no surti dels límits… doncs no! Deixant de banda el que puguin disposar les normes estatutàries, comunitàries o administratives, que poden permetre tenir dins la plaça un zepelin, normalment només s’hauria d’aparcar un vehicle per plaça, això és així perque en el 99% dels casos, les pòlisses d’assegurança que cobreixen les comunitats tenen previst que una plaça = un vehicle. El problema sorgeix quan passa un desastre (un incendi), si es determina que hi ha més vehicles que places no quedarà cobert cap sinistre, havent els veïns d’assumir totes les despeses a través d’una derrama extraordinària.

3.- El veí que aparca en zona comunitària.
Aquest supòsit ja és la cirereta del pastís. Ja que no només s’estarà incomplint amb la normativa comunitària i civil, sinó que si bé l’assegurança es pot ampliar i cobrir que es puguin aparcar 2 vehicles per plaça, en el cas de l’aparcament a zona comunitària queda totalment exclòs.
Pensem que les zones comunitàries hi són per alguna raó, poder per seguretat, poder per maniobrabilitat, en tot cas, no hi són perque els veïns les utilitzin al seu gust així que si es fa un ús inadeqüat de les mateixes, es pot requerir judicialment per al desisitiment del mateix, amb multes coercitives en el cas de persistència.

Si és el vostre cas, espero molt gustosa els vostres dubtes, us els solventaré en el temps més breu possible.

Benvinguts al Blog

Em plau donar-vos la benvinguda a aquest Blog. 
Normalment el Dret resulta feixuc i complicat és per això que a través de les entrades del mateix, espero donar resposta a tots aquells dubtes a qüestions quotidianes que a vegades se’ns passen pel cap i que ténen una simple resposta, o no tan…
Dit això,  seguiu llegint-lo de forma regular i no dubteu en plantejar-nos qualsevol dubte que se us passi pel cap.
Preneu seient i llegiu amb tranquil·litat.